Tepelné čerpadlo vzduch / voda alebo zem / voda

Ktoré tepelné čerpadlo je lepšie?

Pri výbere typu tepelného čerpadla pre váš dom je dobré nepodliehať predsudkom a rozhodnúť sa podľa podmienok stavby, parametrov TČ, spotreby a životnosti.

Až 80% menších dodávateľov tepelných čerpadiel presadzuje inštaláciu jednoduchšieho systému vzduch / voda. Je to preto, že systém zem – voda je náročnejšie navrhnúť aj namontovať. Ale jednoduchá montáž nie je zárukou najlepšieho vykurovania.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda je možné použiť takmer u všetkých stavieb okrem oblastí s nízkou priemernou teplotou. Ak dom leží v horskej alebo podhorskej oblasti, je určite výhodnejšie použiť tepelné čerpadlo zem / voda. Účinnosť systému vzduch / voda klesá pri znižujúcej sa priemernej teplote. Prevádzku tepelného čerpadla negatívne ovplyvňuje aj vietor a sneh.

Tepelné čerpadlo zem-voda / vzduch-voda

Tepelné čerpadlo zem / voda vyžaduje zemný kolektor, ale za skoro rovnaké peniaze získate približne o 1/3 nižšiu spotrebu elektriny, oveľa dlhšiu životnosť, spoľahlivosť a možnosť pasívneho chladenia.

Ak máte možnosť položiť do záhrady plošný kolektor(rozlohou býva 2-3x väčší ako vykurovaná plocha), je výhodnejšie použiť tepelné čerpadlo zem / voda. Hlbinný vrt umožňuje použiť tepelné čerpadlo zem / voda aj pri malej ploche pozemku, ale náklady na výstavbu sú vyššie.

V mnohých európskych krajinách (Švédsko, Fínsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko) sa využívajú zemné čerpadlá v oveľa vyššej miere ako u nás. Je to z dôvodu vyššej účinnosti, stabilite zdroja a životnosti.

Pri dostupnosti a výdatnosti spodnej vody je výhodné použiť tepelné čerpadlo voda / voda. Tepelné čerpadlo využije spodnú vodu ako stabilný zdroj energie.

Pri výbere tepelného čerpadla je najlepšie porovnávať COP- výkonové číslo (alebo sezónne výkonové číslo – SPF).

COP výkonové číslo je vyjadrením pomeru, medzi vloženou elektrickou energiou a energiou získanou. COP- sa udáva pre rôzne pracovné teploty.
Napr.: A2/W35 – teplota primárneho média 2 °C /W35 teplota výstupnej vykurovacej vody 35 °C.

Jednoznačne odporúčame objednať tepelné čerpadlo ako kompletnú dodávku aj s montážou. Súčasťou takejto dodávky by mala byť záruka nielen na čerpadlo, ale aj na zapojenie do systému. Spustenie systému aj záručný servis je dôležitá súčasť projektu vykurovania.

Do procesu návrhu najlepšieho systému vykurovania vstupuje viacero faktorov. Energetická potreba domu, počet a nároky užívateľov, oblasť inštalácie, veľkosť pozemku a mnoho ďalšieho. Pri celkovej cene zákazky je návrh zanedbateľnou čiastkou a rozpočítava sa do ceny zákazky.

Radi vám pomôžeme a poradíme pri návrhu systému. Využite našu ponuku a získajte odborný návrh.

Odborný návrh zdarma