Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu.

Čerpadlo typu voda-voda je pomerne náročné na údržbu, s čím súvisia zvýšené prevádzkové náklady. Preto sa odporúča najmä pre stredné vyššie výkony.

Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor.

Využíva sa hlavne v oblastiach s dostatkom spodnej vody a v oblastiach, kde je spodná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Odborný návrh a cenová ponuka

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia. Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.

Pre tepelné čerpadlo voda-voda je zdrojom energie podzemná voda

Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom tepla. Vďaka konštantnej teplote 7-12 °C počas celého roka je možné dosiahnuť najvyššie hodnoty odberu tepla v porovnaní so všetkými ďalšími systémami.

Ak je podzemná voda k dispozícii v dostatočnom množstve, teplote a kvalite, a pokiaľ je v malej hĺbke, tak je ideálne použiť tepelné čerpadlo voda-voda. Ako zdroj podzemnej vody do tepelného čerpadla sa používa ponorné čerpadlo v sacej studni. Toto odoberá teplo z podzemnej vody, a potom vracia ochladenú vodu znovu do podzemnej vody cez vsakovaciu studňu. Vo väčšine oblastí je možné ochladenie podzemnej vody až na cca 5 °C. Sacie a vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti približne 15 m. Riešenie s podzemnou vodou je obzvlášť vhodné pre väčšie budovy a v oblastiach s dostatkom spodnej vody.

Zdroj energie pre tepelné čerpadlo voda voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je podobné inštalácii systému zem-voda, ako zdroj energie slúži teplota vody. Môže ním byť studňa alebo povrchový vodný tok – potok, rieka, veľký rybník alebo jazero.

Spotreba vody pre vykurovanie tepelným čerpadlom je pomerne veľká, musíme počítať najmenej s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelnej straty domu.

Pri bežnom rodinnom dome to môže byť 2 až 5 m3/ hod.

Na Slovensku sú vhodné podmienky pre inštaláciu takýchto tepelných čerpadiel hlavne v nížinách, v údoliach riek a pri jazerách.

Odčerpanú studničnú vodu musíme vracať do zeme do rovnakej zvodne (vodonosnej vrstvy), z ktorej sme ju odobrali. Inak by sme porušovali tzv. vodný zákon (zákon č. 364/2004 Z. z.). Pri tepelnom čerpadle voda voda sa zväčša využívajú dve studne (sacia a vsakovacia).

Povrchová voda

Povrchové vodné toky majú svojich majiteľov, ktorí musia používanie tejto vody schváliť. V prípade rybníkov je majiteľ uvedený v katastri nehnuteľností. V prípade riek a priehradných jazier zas ide o príslušné povodie. Používaná voda je tepelným čerpadlom ochladzovaná, s čím majitelia a správcovia povrchových vodných tokov musia súhlasiť.

Studničná voda má v zimnom období vyššiu priemernú teplotu ako povrchová voda a preto je jej použitie energeticky výhodnejšie.

Využitie odpadového tepla z priemyselného procesu je tiež veľmi výhodné. Odpadové teplo je zdarma a šetrí životné prostredie.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Schéma systému tepelného čerpadla voda voda

1 – vyrovnávacia nádoba s bezpečnostným ventilom
2 – napojenie tepelného čerpadla
4 – výmenník tepla
5 – hlavný ventil
8 – kryt studne (chráni studňu)
9 – čerpacia studňa
10 – vsakovacia studňa
11 – ponorné čerpadlo
12 – filtračné potrubie so štrkovým zásypom

Hĺbka položenie a vzdialenosti
a – potrubie so spádom k studni v nemrznúcej hĺbke cca 1,2 – 1, 5 m
b – max. hĺbka hladiny spodnej vody by nemala byť väčšia ako 15 m
c – vzdialenosť čerpacie a vsakovacej studne minimálne 15 m
d – smer prúdenia spodnej vody od čerpacej studne k vsakovacej studni

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo. Ak dodáme 1 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 5 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie. Na COP má vplyv aktuálny príkon TČ, výstupná teplota aj teplota okolia z ktorého odoberáme energiu. Pri COP musia byť definované podmienky práce tepelného čerpadla. Pri porovnávaní COP tepelných čerpadiel je veľmi dôležité poznať podmienky pri stanovení tohto parametra, predovšetkým teplota vonkajšieho vzduchu, teplotu vykurovacej vody, príkon ventilátora, spotrebu energie pre rozmrazovanie atď.).

Tepelné čerpadlo v lete chladí a v zime vykuruje

Správne nadimenzované a dobre namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob, ako zhodnotiť aj teplo s nízkym potenciálom /exteriér/ a úsporne ním vykurovať, chladiť či zohrievať TÚV.

Moderné TČ môže v lete pracovať reverzne /opačne/ a interiér ochladzovať. Princíp práce tepelného čerpadla v lete (keď chladí interiér) je rovnaký, ako princíp práce chladničky, odoberá teplo (z vnútra) a odovzdáva ho okoliu (von). V zime, keď je potreba vykurovať, sa systém automaticky otočí a tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru a odovzdáva do domu.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepelné_čerpadlo

Slovák Aurel Stodola bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody z jazera (ide o uzavretý kruh).  Stodola svoje najväčšie úspechy ale dosiahol v odbore parných a spaľovacích turbín, jeho výpočty i konštrukcie dali pevný základ tomuto odvetviu strojárstva. Zameriaval sa aj na oblasť teórie automatickej regulácie strojov. Aurel Stodola zomrel v roku 1942. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.


Tepelné čerpadlo /heat pump/ je zariadenie ktoré odoberá teplo z chladnejšieho prostredia a odovzdáva ho do priestoru s vyššou teplotou pomocou mechanickej energie /kompresoru/.

V prípade záujmu o tepelné čerpadlo alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať. kontakt
Radi vám poradíme a pomôžeme v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania … formulár – cenová ponuka


Namontujeme vám najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre vašu stavbu, ktoré zabezpečí komfortné vykurovanie, chladenie a prípravu TÚV.

Odborný návrh

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia.
Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

Máme tisíce zákazníkov, stovky referencií a desiatky recenzií.

Prečítajte si recenzie našich spokojných zákazníkov na Google.

Prečo je Geotherm správny partner pre vaše vykurovanie

  1. Máme v tíme odborníkov: Odborníkov na tepelné čerpadlá, stropné chladenie, vykurovanie, kotle, vetranie, vodu, rozvody TZB, servis …
  2. Máme skúsenosti: Služobne najstarší kolega pracuje v odbore už 29 rokov.
  3. Dodržiavame termíny: Máme 5 montážnych tímov a skvelých koordinátorov.
  4. Poskytujeme poradenstvo: V priebehu celej spolupráce sú všetci naši odborníci pripravený pomôcť a poradiť.
  5. Dodávame kvalitu: Používame kvalitné zariadenia, kvalitné materiály a nadštandardné izolácie. Minimalizujeme poruchy a opravy.
  6. Kvalitný a rýchly servis: V prípade poruchy zabezpečujeme rýchlu oprava či zmenu nastavenia. Poskytujeme aj servis na diaľku.
  7. Prístup: Každý zákazník a jeho systém je jedinečný, preto pristupujeme individuálne ku každému.

Inštalovanie tepelného čerpadla nie je len ekonomicky výhodné, ale aj zodpovedné voči životnému prostrediu. Ak hľadáte energeticky efektívny, ekologický a spoľahlivý spôsob vykurovania a ohrevu vody, tepelné čerpadlo môže byť správnou voľbou pre vašu budovu. Naši špecialisti na vykurovacie systémy vám pomôžu pri výbere a inštalácii systému, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Chceme aby aj na našich zákazníkov preskočilo nadšenie pre moderné, kvalitné a úsporné systémy domácnosti. Kontaktný formulár.