Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu.

Čerpadlo typu voda-voda je pomerne náročné na údržbu, s čím súvisia zvýšené prevádzkové náklady. Preto sa odporúča najmä pre stredné vyššie výkony.

Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor.

Využíva sa hlavne v oblastiach s dostatkom spodnej vody a v oblastiach, kde je spodná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia. Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.

Pre tepelné čerpadlo voda-voda je zdrojom energie podzemná voda

Podzemná voda je najvýdatnejším zdrojom tepla. Vďaka konštantnej teplote 7-12 °C počas celého roka je možné dosiahnuť najvyššie hodnoty odberu tepla v porovnaní so všetkými ďalšími systémami.

Ak je podzemná voda k dispozícii v dostatočnom množstve, teplote a kvalite, a pokiaľ je v malej hĺbke, tak je ideálne použiť tepelné čerpadlo voda-voda. Ako zdroj podzemnej vody do tepelného čerpadla sa používa ponorné čerpadlo v sacej studni. Toto odoberá teplo z podzemnej vody, a potom vracia ochladenú vodu znovu do podzemnej vody cez vsakovaciu studňu. Vo väčšine oblastí je možné ochladenie podzemnej vody až na cca 5 °C. Sacie a vstrekovacie studne sa inštalujú vo vzdialenosti približne 15 m. Riešenie s podzemnou vodou je obzvlášť vhodné pre väčšie budovy a v oblastiach s dostatkom spodnej vody.

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo. Ak dodáme 1 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 5 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie. Na COP má vplyv aktuálny príkon TČ, výstupná teplota aj teplota okolia z ktorého odoberáme energiu. Pri COP musia byť definované podmienky práce tepelného čerpadla. Pri porovnávaní COP tepelných čerpadiel je veľmi dôležité poznať podmienky pri stanovení tohto parametra, predovšetkým teplota vonkajšieho vzduchu, teplotu vykurovacej vody, príkon ventilátora, spotrebu energie pre rozmrazovanie atď.).

Tepelné čerpadlo v lete chladí a v zime vykuruje

Správne nadimenzované a dobre namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob, ako zhodnotiť aj teplo s nízkym potenciálom /exteriér/ a úsporne ním vykurovať, chladiť či zohrievať TÚV.

Moderné TČ môže v lete pracovať reverzne /opačne/ a interiér ochladzovať. Princíp práce tepelného čerpadla v lete (keď chladí interiér) je rovnaký, ako princíp práce chladničky, odoberá teplo (z vnútra) a odovzdáva ho okoliu (von). V zime, keď je potreba vykurovať, sa systém automaticky otočí a tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru a odovzdáva do domu.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepelné_čerpadlo

Slovák Aurel Stodola bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody z jazera (ide o uzavretý kruh).  Stodola svoje najväčšie úspechy ale dosiahol v odbore parných a spaľovacích turbín, jeho výpočty i konštrukcie dali pevný základ tomuto odvetviu strojárstva. Zameriaval sa aj na oblasť teórie automatickej regulácie strojov. Aurel Stodola zomrel v roku 1942. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.


Tepelné čerpadlo /heat pump/ je zariadenie ktoré odoberá teplo z chladnejšieho prostredia a odovzdáva ho do priestoru s vyššou teplotou pomocou mechanickej energie /kompresoru/.

V prípade záujmu o tepelné čerpadlo alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať. kontakt
Radi vám poradíme a pomôžeme v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania … formulár – cenová ponuka


Namontujeme vám najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre vašu stavbu, ktoré zabezpečí komfortné vykurovanie, chladenie a prípravu TÚV.

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia.
Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.