Tepelné čerpadlo vs elektrokotol

Aké sú výhody tepelných čerpadiel v porovnaní s elektrokotlami:

 • až 75 % energie z prírody, ktorá je zadarmo
 • až o 70 % nižšie prevádzkové náklady než s elektrokotlom (1)
 • s predpokladanou návratnosťou investície 5 rokov (2)
 • väčšia nezávislosť od stúpajúcich cien energií
 • spoľahlivé vykurovanie, ohrev vody i chladenie
 • ekologickejší systém pripravený na budúcnosť
 • možnosť dotácie v programe Zelená domácnostiam
 • mimoriadne tiché a takmer bezemisné riešenie
 • kombinovateľné s podlahovým vykurovaním i radiátormi
 • kombinovateľné s fotovoltikou, rekuperáciou i solárnym systémom
 • možnosť ponechať starý elektrokotol ako záložný zdroj
 • možnosť ovládania na diaľku cez aplikáciu v smartfóne alebo tablete

(1) Prípadová štúdia značky Vaillant: Tepelné čerpadlo aroTHERM split (A+++, 7 kW) s odhadovanými ročnými prevádzkovými nákladmi 571 € vs. elektrokotol s odhadovanými ročnými prevádzkovými nákladmi 1 955 €.
(2) Prípadová štúdia značky Vaillant: Rozdiel investičných nákladov za zariadenia je 7 275 € (cca 9 965 € zostava tepelného čerpadla mínus 2 690 € zostava elektrokotla so zásobníkom a reguláciou. Úspora prevádzkových nákladov u tohto konkrétneho prípadu je 1 384 €. Návratnosť je 5 rokov a 3 mesiace.

Zdroj: www.vaillant.sk
Leták vo formáte pdf: Podporte ekologickejšie riešenia

Tepelne cerpadlo vs elektrokotol

Návratnosť investície do tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo vyžaduje vyššiu počiatočnú investíciu, ale prevádzka je efektívna. Jedno zariadenie zabezpečuje vykurovanie a chladenie domu. V kombinácii so stropným chladením zvyšuje komfort a užívanie domu. Tepelné čerpadlá sú omnoho bezpečnejšie ako vykurovacie systémy založené na spaľovaní. Eliminujú riziko úniku paliva a jeho vznietenie v miestnosti, neprodukujú žiadny dym ani lokálne emisie, čím sa vylučuje riziko otravy oxidom uhoľnatým. Tepelné čerpadlo prináša bezpečnosť do domácnosti.

Návrh systému vykurovania tepelným čerpadlom je proces, ktorý vyžaduje znalosť tepelných čerpadiel, ich typov, technických parametrov, ale aj informácie o konkrétnej budove, jej izolačných vlastností aj klimatických podmienkach danej lokality.

Hlavné faktory a kroky, ktoré by mali byť zahrnuté v odbornom návrhu vykurovania tepelným čerpadlom:

Analýza požiadaviek a podmienok: Identifikácia požiadaviek na vykurovanie, vrátane teplotných potrieb, plochy vykurovanej oblasti, počtu miestností a ich použitia.

Vyhodnotenie tepelných strát budovy: Výpočet tepelných strát budovy na základe jej stavebných a izolačných vlastností.

Určenie typu tepelného čerpadla: Typ tepelného čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, zem-voda) na základe dostupnosti a vhodnosti konkrétnej lokalizácie.

Výpočet potrebného výkonu tepelného čerpadla: Výpočet výkonu tepelného čerpadla potrebného na pokrytie tepelných strát budovy pri určitých teplotách vonkajšieho prostredia.

Návrh systému distribúcie tepla: Navrhnutie správneho rozloženia radiátorov, podlahového vykurovania alebo iných systémov distribúcie tepla v budove.

Optimalizácia systému: Optimalizácia parametrov tepelného čerpadla, ako je teplota vykurovacej kvapaliny, návratová teplota a regulačné nastavenia, pre dosiahnutie čo najvyššej účinnosti a úspory energie.

Plán údržby a servisu: Navrhnutie plánu údržby tepelného čerpadla na zabezpečenie dlhšej životnosti a optimálnej prevádzky.

Zhodnotenie nákladov a návratnosti: Hodnotenie celkových nákladov na inštaláciu tepelného čerpadla a predpovedaných úspor na energii v porovnaní s inými vykurovacími systémami.

Návratnosť je jeden z dôležitých parametrov návrhu systému vykurovania tepelným čerpadlom. Do tohto výpočtu vstupuje veľa faktorov. Návratnosť vykurovania tepelným čerpadlom je vysoko individuálna.

Odborný návrh vykurovania tepelným čerpadlom je ideálne prenechať odborníkom s odbornými znalosťami v oblasti tepelných čerpadiel a vykurovacích systémov. Tento návrh by mal byť prispôsobený konkrétnej budove a jej potrebám s cieľom dosiahnuť efektívnosť a úsporu energie.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …