Za nás sa študentom Žilinskej univerzity venoval náš skvelý kolega a odborník na tepelné čerpadlá Marek Šoška.

Stáž študentov Žilinskej univerzity trvala 1-týždeň a skladala sa z dvoch častí – najprv sme prešli teóriu za pomoci ukážok na showroome (návrh tepelných čerpadiel, vetracích systémov, plošného vykurovania a chladenia). V druhej časti sme boli pozrieť naše prebiehajúce realizácie v Trnave a okolí, aby študenti videli ako reálne prebieha celý proces – od návrhu až po montáž a uvedenie celého systému do prevádzky.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie novej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zvyšovania odbornosti a praktických skúseností absolventov, vzájomná výmeny vedomostí a skúseností medzi participujúcimi univerzitami a medzi univerzitami a priemyselnými podnikmi. Projekt je zameraný na študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, pedagógov a na priemyselné podniky.