Zima

Nie je zima, ako zima,
táto veru nemrzí ma!

Táto zima robí divy,
sype sa sneh páperivý.

A mráz štípe ako mravec.
Bojíš sa ho? Hybaj za pec.

Tradičné vianočné básničky