17. októbra prebehlo posledné tohtoročné kolo dotácií OZE

V poslednom tohtoročnom 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,25 milióna € o 10 % v siedmej minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Od začiatku projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 700 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21,6 miliónov €. Ďalšie poukážky za vyše 4,7 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu  45 miliónov € aktuálne zostáva na budúcoročné kolá pre regióny mimo Bratislavského samosprávneho kraja takmer 12 miliónov €. Pre Bratislavský samosprávny kraj je k dispozícii 720-tisíc €, ktoré budú využité na inštaláciu zariadení na výrobu tepla.

Ďalšie kolá plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí. Harmonogram kôl na rok 2018 SIEA zverejní do konca roku 2017.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach.