Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Ľudia, ktorí uvažujú nad kúpou tepelného čerpadla, sa často obávajú zvýšeného hluku. Hlučnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda je podmienená ventilátorom a kompresorom. Problém s hlučnosťou tepelných čerpadiel bol v minulosti hlavne u starších a lacných typov tepelných čerpadiel.

Pre tých, ktorý chcú poznať /počuť/ hlučnosť tepelného čerpadla voda-vzduch, sme natočili NIBE F 2040 pri zohrievaní teplej úžitkovej vody v letných mesiacoch. A pripravíme aj zimné video, keď TČ pracuje na vyšší výkon.

Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Moderné tepelné čerpadlá vzduch-voda majú nízkootáčkové ventilátory a antivibračné rámy ktoré výrazne znižujú hlučnosť čerpadiel. Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda, sa pohybuje okolo 45 dB, čo je porovnateľné s hlučnosťou umývačky riadu.

Výhody tepelných čerpadiel vzduch voda:

  • Nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady
  • Minimálne priestorové nároky
  • Vhodné pre vykurovanie budov i bazénov

Nevýhody tepelných čerpadiel vzduch voda:

  • Vyššie prevádzkové náklady o 30% v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem-voda
  • Nižší výkon aj nižšia výstupná teplota vykurovacej vody hlavne pri teplotách pod bodom mrazu
  • Kratšia životnosť ako systém zem-voda

Hlučnosť tepelného čerpadla

Umiestnenie instalacie tepelneho cerpadla

Hlučnosť tepelných čerpadiel porovnávame v decibeloch

Vysoká hlučnosť tepelného čerpadla môže obťažovať majiteľa aj susedov. Pri výbere je dôležité poznať hlučnosť zariadenia. Stupnica merania hluku v dB je logaritmická. Zvýšenie hladiny intenzity zvuku o 1dB znamená zvýšenie intenzity zvuku asi o 30 %, čo je práve najmenší rozdiel, ktorý zdravé ucho ešte postrehne. Pri každom zvýšení hlučnosti o 3 dB sa pocitová intenzita hluku zvýši o 100 %, teda na dvojnásobok. Preto má veľký význam poznať a porovnávať zariadenia aj o jednotky decibelov.

Pri výbere TČ a porovnávaní hlučnosti daného zariadenia je rozhodujúcou hodnotou jednotka akustického tlaku. Jedná sa o počuteľnú a merateľnú zložku zvuku závisiacu na okolitom prostredí. Táto veličina je závislá na vzdialenosti od zdroja, od jeho umiestnenia, ako aj od okolitého prostredia. Energetický variant k akustickému tlaku je tiež hodnota akustického výkonu. Akustický výkon vyjadruje mieru výstupnej zvukovej energie a jedná sa o základnú vlastnosť zdroja zvuku.

Príčiny hlučnosti tepelných čerpadiel

Najsilnejší zdroj hlučnosti tepelných čerpadiel je ventilátor, ktorým musí za hodinu prejsť až 4 – 6 tisíc m3 vzduchu (vzťahuje sa na 10 kW výkonu). Tvar vrtule, veľkosť výparníku, režim tlačeného vzduchu oproti nasávanému toto všetko má veľký vplyv na hlučnosť zariadenia.

Druhý zdroj hlučnosti je kompresor tepelného čerpadla. Tu je dôležitá kvalita vyhotovenia, robustnosť zariadenia a odhlučnenie zariadenia.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …