Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Ľudia, ktorí uvažujú nad kúpou tepelného čerpadla, sa často obávajú zvýšeného hluku. Hlučnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda je podmienená ventilátorom a kompresorom. Problém s hlučnosťou tepelných čerpadiel bol v minulosti hlavne u starších a lacných typov tepelných čerpadiel.

Pre tých, ktorý chcú poznať /počuť/ hlučnosť tepelného čerpadla voda-vzduch, sme natočili NIBE F 2040 pri zohrievaní teplej úžitkovej vody v letných mesiacoch. A pripravíme aj zimné video, keď TČ pracuje na vyšší výkon.

Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Moderné tepelné čerpadlá vzduch-voda majú nízkootáčkové ventilátory a antivibračné rámy ktoré výrazne znižujú hlučnosť čerpadiel. Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda, sa pohybuje okolo 45 dB, čo je porovnateľné s hlučnosťou umývačky riadu.

Výhody tepelných čerpadiel vzduch voda:

  • Nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady
  • Minimálne priestorové nároky
  • Vhodné pre vykurovanie budov i bazénov

Nevýhody tepelných čerpadiel vzduch voda:

  • Vyššie prevádzkové náklady o 30% v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem-voda
  • Nižší výkon aj nižšia výstupná teplota vykurovacej vody hlavne pri teplotách pod bodom mrazu
  • Kratšia životnosť ako systém zem-voda