Pohľad na celkovú situáciu bývania cez štatistiky sčítania z roku 2021

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 žije na Slovensku 5 449 270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien. Na 100 detí pripadá 107 seniorov.

67 % v produktívnom veku  (od 15 do 64 rokov) Vek obyvatelov SR graf
15,9 % v pred poproduktívnom veku (od nula do 14 rokov)
17,1 % v poproduktívnom veku  (viac ako 65 rokov)
51 % žien
49 % mužov
53,2 % obyvateľov žije v mestách
46,8 % obyvateľov žije na vidieku
18,4 % má vysokoškolské vzdelanie

Domy

V SR je 1 234 592 domov
72 % domov je z murovanej konštrukcie
Na kanalizáciu je napojených 49 %domov
Až 68 % domov má plynovú prípojku
Viac ako 671 tis. domov má obnovené okná
10 % domov bolo postavených za posledných 10 rokov

Takmer tretina bola postavená v období medzi rokmi 1961 až 1980.
39 % domov ešte neprešlo rekonštrukciou
54,4 %  domov má obnovené okná
32,2 % domov má obnovený obvodový plášť (zateplenie)
30,9 % domov má obnovenú strechu
49,2 % sú byty v rodinných domoch
45,9 % byty v bytových domoch

Byty

V SR je 2 235 586 bytov
36 % bytov má 3 obytné miestnosti
Na prízemí je situovaných viac ako 1 mil. bytov
Vodovod v byte má 96 % bytov

Vykurovanie bytov

66,2 % bytov vykuruje plynom
21,32 % bytov využíva pevné palivo
4,48 % bytov využíva na vykurovanie elektrinu
0,05 % bytov využíva na vykurovanie solárnu energiu

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov na vykurovanie v SR má Trnavský kraj a to až 27,5%.

Tepelné čerpadlo, plynový kotol, pevné palivo

Dnes je potrebné hľadať spôsoby ako znížiť energetickú spotrebu, ušetriť náklady a životné prostredie. Rekonštrukcia budov a výmena vykurovania prinášajú úsporu energie a znižujú náklady na prevádzku a bývanie.

Budovy v SR spotrebovávajú cca 40 percent využívanej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Preto zohrávajú kľúčovú úlohu v znižovaní globálnych emisií. Spomedzi všetkých sektorov majú budovy najväčšie možnosti v znižovaní spotreby a produkovaní globálnych emisií CO2.

Zdroj: https://slovak.statistics.sk/
Zdroj: https://www.scitanie.sk/

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …