Kondenzačné kotle Buderus

Kondenzačný kotol

kondenzacny kotol BuderusVäčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva v lepšom využití tepla zo spalín. Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia. V porovnaní s klasickým kotlom prechádza vykurovacia voda výmenníkom kondenzačného kotla dvakrát. Vysoká účinnosť je dosiahnutá predovšetkým dochladením spalín, pri ktorom sa uvoľňuje kondenzačné (latentné) teplo spalín, čo je vlastne rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou paliva.
Kondenzačné kotle možno použiť pre nové ako aj pre staršie vykurovacie systémy, keďže kondenzačné kotly sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania ale aj do starších vykurovacích systémov s radiátormi.
Výhoda kondenzačných kotlov pri radiátorovom vykurovaní je hlavne v prechodných obdobiach jar – jeseň, keď stačí vykurovať na teplotu okolo 50 º C, čo je pod teplotou rosného bodu, čím bude dosiahnutá tepelná pohoda v miestnostiach (cca 22 °C). Kondenzačné kotly BUDERUS sú nielen energeticky výhodné ale aj ekologické.

Spojenie vysokej kvality a nízkej ceny predstavujú v sortimente Buderus práve kondenzačné kotly. Tieto produkty patria už roky medzi najobľúbenejšie zariadenia našich zákazníkov a to nielen pre ich vysoko ekonomickú prevádzku a prijateľné cenové relácie.

Kondenzačný kotol Buderus – najdôležitejšie prednosti:

  • Regulátor – ku kondenzačným kotlom sú dodávané regulátory, ktoré sú výsledkom dlhoročného vývoja a umožňujú najekonomickejšie využitie kondenzačného režimu prevádzky. Vyznačujú sa ľahkou obsluhou a sú schopné regulovať aj nadštandardné hydraulické systémy podľa nárokov zákazníka resp. stavby.
  • Výmenník – materiál výmenníka tepla sa dá ideálne tvarovať odlievaním do formy. Nie je ľahké nahradiť odliatok zváranou oceľovou (nerezovou) konštrukciou. Práve ideálnym tvarom tepelného výmenníka kotla je možné dosiahnuť optimálnu prevádzku. Veľkou výhodou je, že v telese výmenníka tepla sa nenachádzajú žiadne zvary. (zvárané materiály sú vo zvaroch náchylné na poškodenie).
  • Materiál – kotlové výmenníky u malých a stredných výkonov sú vyrobené zo zliatiny Al-Si. Tento materiál sa javí ako najprijateľnejší aj z dôvodu najlepšieho prestupu tepla (materiál Al-Si oceňuje aj automobilový priemysel). Zliatina Al-Si je stabilná a kvalitná.
  • Životnosť – z praxe vieme, že životnosť výmenníka tepla zo zliatiny Al-Si, pri dodržaní prevádzkových podmienok, je minimálne 23 rokov. Prvé kotly s výmenníkmi z tohoto materiálu boli inštalované už pred 23 rokmi. To poukazuje na veľmi zaujímavú tradíciu výroby i správnosť voľby uvedeného materiálu, ktorý zaručuje vysokú kvalitu.
  • Kaskádové zapojenie – závesné kondenzačné kotly značky Buderus je možné ľahko zapojiť i do kaskád s výkonom až do 480 kW. O tom svedčí množstvo úspešne realizovaných kotolní na Slovensku.
  • Návratnosť – vynikajúca regulácia a rozumné riešenie odvodu spalín či prívodu vzduchu do kotolne je hlavným predpokladom k zabezpečeniu nízkych požadovaných investícií, rýchlej návratnosti či malých prevádzkových nákladov.

Závesné kondenzačné kotly Buderus

Závesné plynové kondenzačné kotly Buderus pre obytné stavby a komerčné použitie sú výkonné a priestorovo úsporné. Ich technika je mimoriadne efektívna a dá sa ľahko spájať s obnoviteľnými zdrojmi energie do spoľahlivého systémového celku.

kondenzačné kotle

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …