Servis tepelného čerpadla

Ako prebieha a čo všetko zahŕňa?

Tepelné čerpadlo je investícia, ktorá vám prinesie výrazné úspory. Viete, ako sa oň správne starať, aby vám slúžilo čo najdlhšie?

Pravidelný servis je základ.

Prečítajte si, čo všetko zahŕňa, ako často by sa mal vykonávať a čo by mal servisný technik skontrolovať.

Servis - tepelné čerpadlo

Vedeli ste, že: Najstaršie tepelné čerpadlo je v prevádzke neuveriteľných 63 rokov. Ide  o tepelné čerpadlo typu voda/voda, ktoré využíva energiu jazera na vykurovanie radnice vo švajčiarskom Zürichu. Na jeho výrobe sa podieľal aj Slovák Aurel Stodola.

Prečo je servis tepelného čerpadla dôležitý

Raz za rok potrebuje dôkladnú kontrolu každý vykurovací systém. Počas vykurovacej sezóny od bezchybného chodu tepelného čerpadla závisí komfort všetkých členov domácnosti. Preto je dôležité servis vykonať ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny, aby sa odhalili a odstránili prípadné nedostatky. Pravidelným servisom a údržbou predídete zvýšenej spotrebe energie, poškodeniu či závažnejším poruchám a zabezpečíte správne fungovanie tepelného čerpadla. Ak je tepelné čerpadlo pravidelne vyčistené a správne nastavené, predlžuje sa jeho životnosť a znižujú sa náklady na prevádzku aj servis.

Ako postupovať?

V prvom rade je vhodné kontaktovať spoločnosť, ktorá vám tepelné čerpadlo inštalovala a zistiť, či sa zaoberajú aj každoročnými servisnými prehliadkami. „Vždy sa treba obrátiť na spoločnosť, ktorá má osvedčenie na servis vašej značky tepelného,“ odporúča Peter Borčány, odborník na vykurovacie systémy Geotherm. Servisné záznamy pomáhajú udržovať prehľad o stave vykurovania a tepelného čerpadla. Pomocou vzdialeného prístupu vieme upraviť nastavenia a identifikovať možné problémy. Čo pri servise šetrí čas a rýchlosť odstránenia poruchy. Prehliadku tepelného čerpadla by ste nemali odkladať na poslednú chvíľu, ideálny čas je jar alebo začiatok leta. Neskôr už môže byť problém s dostupnosťou servisných technikov. Prehliadka tepelného čerpadla trvá zhruba jednu až dve hodiny. „Odporúčame volať si každý rok toho istého servisného partnera, pretože už bude vaše tepelné čerpadlo poznať, vďaka čomu sa prehliadka môže výrazne zefektívniť,“ radí Peter Borčány.


Ako by mala vyzerať servisná prehliadka?

Každé dlhodobo pracujúce zariadenie potrebuje kvalitný servis. Raz ročne vykoná servisný technik kompletnú prehliadku a údržbu vášho zariadenia. V prípade potreby môže vymeniť jednotlivé základné komponenty, ktoré podliehajú opotrebovaniu.

Servisná prehliadka tepelného čerpadla vzduch/voda môže vyzerať takto:

Servisný technik v prvom rade vyčistí a skontroluje tepelné čerpadlo. Pomocou prístroja na detekciu plynu zistí, či neuniká chladivo. Potom demontuje kryt a prekontroluje výparník, ventilátor a odtok kondenzátu. Vnútro tepelného čerpadla vyčistí od usadenín a skontroluje odtok tak, že do kondenzátovej vane naleje približne 1 liter vody. Na záver zabezpečí, aby bol vyhrievací drôt zavedený do lievika na odtok kondenzátu. Pri chladivovom okruhu technik zistí, či sú konštrukčné diely a potrubné vedenia čisté a bez korózie. Urobí skúšku tesnosti chladiva a skontroluje, či sú komponenty v okruhu bez poškodení. Výsledok skúšky tesnosti zdokumentuje do servisnej knihy výrobku. Technik preveruje aj elektrické prípojky, vedenie a uzemnenie.

Servisná prehliadka tepelného čerpadla – podrobné informácie tu


Pravidelné servisné prehliadky tepelných čerpadiel vyžadujú všetci výrobcovia tepelných čerpadiel v záručných podmienkach. Skoré odhalenie možného opotrebovania niektorých častí zariadenia môže zabrániť ďalším škodám, prípadne poškodeniu celého systému. Naši technici Vám radi pomôžu s vykonaním prehliadky a nastavia systém do nasledovnej sezóny.

V prípade záujmu o servis nás neváhajte kontaktovať a my spravíme všetko pre to, aby vám vaše zariadenie fungovalo správne a čo možno najdlhšiu dobu.

Kontakt – servis
GEOTHERM Slovakia s.r.o.