Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Tento systém, ktorý odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ho do vnútorného vzduchu, je vlastne klimatizácia uspôsobená aj na zimné vykurovanie.
Pri tomto tepelnom čerpadle je rozhodujúce ako dobre je prispôsobené zimnej prevádzke. Prevádzka pri teplote -10 C je omnoho náročnejšia ako letná prevádzka.

Pri lacných tepelných čerpadlách vzduch vzduch býva problém s namŕzaním výparníku, odvodom namrznutého kondenzu a hlučnosťou. Stáva sa, že celý systém zamrzne na veľkú kocku ľadu a následné spustenie je možné až po oteplení prostredia.

Výhody tepelného čerpadla vzduch vzduch

  • Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia.
  • Najnižšia obstarávacia cena v porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel.
  • Tepelné čerpadlo býva vybavené aj funkciou chladenia.
  • Môžete využiť doplnkové funkcie ako odvlhčovanie, čistenie či ionizácia vzduchu.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch vzduch

  • Hlučnosť vnútornej jednotky pri prevádzke na plný výkon.
  • Možné problémové namŕzanie vonkajšej jednotky.
  • Hlučnosť vonkajšej jednotky pri mrazoch.
  • Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch nemôže zohrievať teplú vodu.
  • Počet vnútorných jednotiek pripojiteľných k jednej vonkajšej jednotke je obmedzený.
  • Systém nie je vhodný pre objekty s veľkým počtom miestností.

Ako doplnkový zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch – vzduch veľmi dobré, ale ako hlavný zdroj tepla určite odporúčame aspoň tepelné čerpadlo vzduch – voda. Jedná sa o funkčné riešenie aj do zimného obdobia. Stabilná prevádzka, akumulácia tepla a príprava teplej úžitkovej vody prinášajú veľkú výhodu oproti TČ vzduch- vzduch.

Split systém
Tepelné čerpadlo má dve jednotky prepojené chladivovým potrubím. Systém vykuruje / chladí jeden spoločný priestor.

Multi-split systém
Tepelné čerpadlo má vonkajšiu jednotku a viacero vnútorných jednotiek (obslúži viacero miestností). Môže vykurovať / chladiť  až 5  miestností.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …

Tepelné čerpadlá Vaillant vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá NIBE vzduch-voda

Tepelné čerpadlo NIBE vzduch-voda