Tepelné čerpadlo Nibe F1345

NIBE F1345 je výkonné a flexibilný tepelné čerpadlo systému Výkonné tepelné čerpadlo NIBE F1345zem-voda /voda-voda/, ktoré je dostupné vo výkonových radoch 24, 30, 40 a 60 kW. Je možné kombinovať až 9 zariadení F1345 a vytvoriť tak systém s celkovým tepelným výkonom 540 kW. F1345 má vysoký vykurovací faktor a s objemom chladiva menším ako 5ton ekvivalentu CO2 nie sú potrebné žiadne kontroly. Vďaka dvom veľkým kompresorom je F1345 ideálnou voľbou pre inštalácie s veľkou potrebou tepla. Kompresory sú automaticky zapínajú a vypínajú pre dosiahnutie lepšej regulácie výkonu, dlhšej doby prevádzky, menšieho opotrebenia a väčšie životnosti. Vďaka chytrej technológii vám toto zariadenie umožní absolútnu kontrolu nad spotrebovanú energiou. Účinný riadiaci systém sa automaticky prispôsobí vnútornej klíme, aby bolo dosiahnuté maximálneho komfortu.

Výhody NIBE F1345
  • Vysoko výkonný a flexibilný systém, ktorý umožňuje pokryť potrebu tepla do 540 kW
  • Spoľahlivé zariadenie s vysoko účinnou reguláciou, minimálnymi požiadavkami na údržbu
  • Žiadne pravidelné kontroly chladivom okruhu
  • Chytrá technológia s užívateľsky prívetivým ovládaním a jednoduchým vzdialeným prístupom pomocou NIBE Uplink
F1345 sa skladá z 2 jednotiek tepelného čerpadla a riadiacej jednotky s farebným displejom. Inteligentný riadiaci systém monitoruje aktuálne požiadavky energie, ohrev vody či bazénu a spína podľa potreby. V prípade, že tepelné čerpadlo nie je schopné pokryť svojím výkonom potrebu energie, riadiaci systém zopne aj doplnkový zdroj. F1345 vstavané obehové čerpadlá a súčasťou dodávky je aj obehové čerpadlo primárneho okruhu *. Zdrojom primárnej energie môže byť tiež odpadové teplo z technologických procesov. Energia z primárneho okruhu je vďaka práci kompresora v chladiace okruhy znásobená a následne v kondenzátore odovzdaná vykurovacej vode.
*U 40-60 kW typu je primárne obehové čerpadlo externé, ale je súčasťou dodávky.