Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT je zostava, ktorá obsahuje vždy vonkajšiu jednotku AMS 10 a vnútornú jednotku (všetko v jednom alebo viacero zariadení).

Pri kombinácii AMS 10 s vnútornou jednotkou LUCIE 200 SPLIT je systém riadený regulátorom SMO.
Pri kombinácii AMS 10 s HBS 05 a vnútornou jednotkou VVM je systém riadený priamo z tejto vnútornej jednotky.

Samozrejmosťou je možnosť systém doplniť voliteľným príslušenstvom, napr. ohrevom bazénu, niekoľkými samotnými výhrevnými okruhmi, chladiacimi okruhmi a pod.

Nibe SPLIT (systém vzduch – voda) predstavuje novinku v podobe čerpadla, ktoré je vhodné na vykurovanie a chladenie. Tepelné čerpadlo poskytuje plynulú reguláciu výkonu, a to v rozmedzí od 3 až 7 kW a 7 až 13 kW. Toto tepelné čerpadlo je vhodné na vykurovanie, ohrev teplej vody, bazénu, ale aj chladenie. Na získavanie energie využíva tepelné čerpadlo vonkajší vzduch, čím sa zjednodušuje jeho inštalácia a nie je potrebné realizovať vrty alebo plošné zemné kolektory. Je konštruované pre systémy teplovodného vykurovania. Vďaka nízkym priestorovým nárokom je čerpadlo vhodné aj do menších technických miestností /hlavne set1 a set2/.

Tepelné čerpadlo NIBE AMS 10 – vonkajšia jednotka

NIBE AMS 10 ponúka vonkajšie jednotky štyroch veľkostí, NIBE AMS 10-6, 10-8, 10-12 a 10-16 kW. Spoločne s modulom NIBE HBS 05, kde dochádza k výmene energie medzi chladivom a vykurovacím médiom, tvorí zostavu určenú na pripojenie k vnútorným systémovým jednotkám NIBE VVM a regulátorom NIBE SMO.

Pri väčších inštaláciách, kde je požadovaný split systém vzduch-voda, je možné kombinovať až osem vonkajších jednotiek riadených regulátorom NIBE SMO 40.

K dispozícii je široká ponuka systémových riešení a príslušenstva, napr. ohrev bazéna, aktívne chladenie a pod.

Vonkajšia jednotka AMS 10, ktorá tvorí základ zostáv NIBE SPLIT, je vysoko účinné tepelné čerpadlo so skvelým prevádzkovým rozsahom vonkajšej teploty. Má plynule regulovaný výkon, ktorý sa vždy prispôsobí aktuálnej potrebe tepla a tak maximálne optimalizuje prevádzkové náklady.

 • K dispozícii sú štyri varianty výkonu: 6 kW 8 kW, 12 kW, 16 kW
 • Dvojitý rotačný kompresor MITSUBISHI s plynulou reguláciou výkonu
 • Ventilátor s plynulou reguláciou výkonu
 • Rebrový výmenník pre odber/ prenos energie z/do vonkajšieho vzduchu
 • Kompaktná konštrukcia odolávajúca škandinávskym klimatickým podmienkam
 • Cenovo výhodný systém tepelného čerpadla vzduch-voda
 • Určené na prepojenie s regulátormi NIBE SMO a s vnútornými jednotkami NIBE VVM
 • Možno kombinovať až osem tepelných čerpadiel do jedného systému
 • Nízke riziko zamrznutia vďaka prepojeniu chladivom medzi vnútornou a vonkajšou časťou
 • Integrovaný ohrev vane kondenzátu
 • Vonkajšia jednotka s kompaktnými rozmermi

Tepelné čerpadlo NIBE LUCIE 200 SPLIT – vnútorná jednotka

Systémová jednotka sa skladá z kondenzátora pre vonkajšiu jednotku, regulátora, ohrievača teplej vody, elektrokotla a obehového čerpadla s reguláciou otáčok. Vonkajší a vnútorný modul sú prepojené pomocou potrubia s chladivom, ktoré chráni celý systém pred zamrznutím v prípade výpadku napájania. Modul možno pripojiť rovnako k okruhu radiátorov, ako aj na systém s podlahovým vykurovaním.

 • Pre nové budovy (vykurovanie a ohrev vody) alebo pre modernizáciu existujúcich vykurovacích systémov
 • Integrovaný ohrievač vody o objeme 200 litrov
 • Zabudovaný krokovo riadený elektrokotol s výkonom až 6 kW
 • Potrebná inštalačná plocha menšia než 1 m2
 • Antibakteriálna funkcia ohrievača vody (antilegionella)
 • Automatická regulácia teploty vykurovacej vody podľa zmien vonkajšej teploty
 • Obehové čerpadlo s automatickou reguláciou otáčok
 • USB slot pre aktualizáciu software
 • Kompatibilná s NIBE Uplink – vzdialená správa cez internet

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT je možné dodávať v nasledovných setoch

NIBE SPLIT – SET 1

AMS 10-8 + LUCIE 200/8-12 SPLIT

Zostava s kompaktnou vnútornou jednotkou „všetko v jednom“ pre bežné rodinné domy so štandardnou spotrebou teplej vody.

Pre domy s tepelnými stratami 4-8 kW
Zásobník teplej vody 180 litrov (smalt)
Zabudovaný elektrokotol s výkonom 6 kW
Možná prevádzka v režime chladenia
Pripojenie na internetu

NIBE SPLIT – SET 2

AMS 10-12 + LUCIE 200/8-12 SPLIT

Zostava s kompaktnou vnútornou jednotkou „všetko v jednom“ pre väčšie rodinné domy so štandardnou spotrebou teplej vody.

Pre domy s tepelnými stratami 8-12 kW
Zásobník teplej vody 180 litrov (smalt)
Zabudovaný elektrokotol s výkonom 6 kW
Možná prevádzka v režime chladenia
Pripojenie na internet

AMS 10 + HBS 05 + VVM 225

Zostava s kompaktnou vnútornou jednotkou „všetko v jednom“ na inštaláciu do malých priestorov, určená pre menšie rodinné domy so štandardnou spotrebou teplej vody. Pre domy s tepelnými stratami 4-8 kW.

Zásobník teplej vody 180 litrov (smalt)
Zabudovaný elektrokotol s výkonom až 9 kW
Možná prevádzka v režime chladenia
Pripojenie na internet
Možnosť pripojiť ďalšie príslušenstvo, napr. ohrev bazénu, rekuperačnú jednotku, zmiešavané výhrevné okruhy a pod.

AMS 10 + HBS 05 + SMO 20

Zostava s regulátorom SMO 20 pre jednoduchšie inštalácie s prípravou teplej vody alebo pre inštalácie, kde nie je ohrev vody požadovaný.

Možnosť pripojiť existujúci elektrokotol, plynový kotol a pod. ako doplnkový zdroj tepla
Možná prevádzka v režime chladenia
Možnosť pripojenia zásobníka teplej vody veľkých objemov

AMS 10 + HBS 05 + SMO S40

Zostava s regulátorom SMO S40 pre inštalácie s individuálnymi požiadavkami, rovnako na väčšie množstvo teplej vody, ako aj na rôzne príslušenstvo.

Kompletne nový regulátor s jedinečnými funkciami a možnosťami
Možnosť pripojiť existujúci elektrokotol, plynový kotol a pod. ako doplnkový zdroj tepla
Možná prevádzka v režime chladenia
Možné pripojenie zásobníka teplej vody veľkých objemov
Veľké množstvo príslušenstva, napr. ohrev bazénu, rekuperačná jednotka, solárny ohrev, zmiešavané výhrevné okruhy a pod.

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET1Nibe SPLIT – SET 1

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT – SET 1  je vhodné pre menšie domy a bežné požiadavky na ohrev vody. SET 1 je vhodný pre domy s tepelnou stratou 3 -7 kW.
NIBE SPLIT – SET 1 pozostáva z dvoch jednotiek:
vnútorná jednotka ACVM 270 “všetko v jednom”
vonkajšia jednotka AMS 10 – 8

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET2Nibe SPLIT – SET 2

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT – SET 2  je vhodné pre stredne veľké domy a bežné požiadavky na ohrev teplej vody. SET 2 je vhodný pre domy s tepelnou stratou 5 -10 kW.
NIBE SPLIT – SET 2 pozostáva z dvoch jednotiek:
vnútorná jednotka ACVM 270 “všetko v jednom”
vonkajšia jednotka AMS 10 – 12

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET3Nibe SPLIT – SET 3

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT – SET 3  je vhodné pre stredne veľké domy a vysokú požiadavku na ohrev teplej vody. SET 3 je vhodný pre domy s tepelnou stratou 5 -10 kW.
NIBE SPLIT – SET 3 pozostáva z troch častí:
oddelený HYDROBOX HBS 12
externý (samostatný) zásobník vody NADO 500/25 v10 /435 litrov/
vonkajšia jednotka AMS 10 – 12

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET4Nibe SPLIT – SET 4

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT – SET 4  je vhodné pre veľké domy a bežné požiadavky na ohrev teplej vody. SET 4 je vhodný pre domy s tepelnou stratou 7 -13 kW.
NIBE SPLIT – SET 4 pozostáva z troch častí:
oddelený HYDROBOX HBS 16
externý (samostatný) zásobník vody HEV 300 /300 litrov/
vonkajšia dvojventilátorová jednotka AMS 10 – 16

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET5Nibe SPLIT – SET 5

Tepelné čerpadlo Nibe SPLIT – SET 5  je vhodné pre veľké domy a vysokú požiadavku na ohrev teplej vody. SET 5 je vhodný pre domy s tepelnou stratou 7 -13 kW.
NIBE SPLIT – SET 5 pozostáva z troch častí:
oddelený HYDROBOX HBS 12
externý (samostatný) zásobník vody NADO 500/25 v10 /435 litrov/
vonkajšia dvojventilátorová jednotka AMS 10 – 16

PONUKA ZDARMA  – Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.