Tepelné čerpadlo Nibe F1155

Tepelné čerpadlo NIBE F1155Tepelné čerpadlo Nibe F1155 je vybavené plynulou reguláciou výkonu kompresoru, ktorý je riadený prostredníctvom frekvenčného meniča. Plynulá regulácia výkonu predstavuje, že sa tepelné čerpadlo automaticky prispôsobí požiadavkám na vykurovanie budovy /riadením otáčok kompresora/. Vzhľadom k tomu, že toto tepelné čerpadlo pracuje za optimálnych prevádzkových podmienok po celý rok, maximalizuje svoje prínosy a minimalizuje prevádzkové náklady.

Pretože kompresor a obehové čerpadlá sú riadené frekvenčným meničom, nemusí byť toto tepelné čerpadlo projektované s výkonovou rezervou, čo súčasne vedie k zvýšeniu jeho celoročnej priemernej účinnosti a nižším prevádzkovým nákladom.

Ovládajte a kontrolujte svoje tepelné čerpadlo pomocou NIBE Uplink z internetu alebo mobilného telefónu. Po inštalácii komunikačného modulu môžete znižovať či zvyšovať izbovú teplotu alebo aktivovať ohrev extra teplej vody.

Najdôležitejšie znaky tepelného čerpadla Nibe F1155

  • Automatické nastavenie výkonu od 1,5-6 kW alebo od 4-16 kW podľa aktuálnych potrieb tepla pre danú budovu
  • Minimálne prevádzkové náklady
  • Mimoriadne vysoká účinnosť (SCOP)
  • Optimálny ročný vykurovací faktor vďaka kompresoru s plynulou reguláciou výkonu

Vysoký teplotný rozsah
– teplota na výstupe 65°C (s kompresorom max. 65°C, s prídavným elektrokotlom až 70°C)
– teplota na spiatočke až 58°C

Tepelné čerpadlo NIBE F1155PC – model s pasívnym chladením

Pasívne chladenie je chladenie bez použitia kompresoru.
Je to lacné a účinné chladenie objektu. Pracujú len obehové čerpadlá – je to tiché a  ekologické chladenie.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …

Možné primárne zdroje tepelného čerpadla

zemný vrt
plošný kolektor
– podzemná voda (pri použití medzivýmenníka v primárnom okruhu)

 

Tepelné čerpadlo dosahuje najlepšiu efektívnosť, keď je spojené s podlahovým vykurovaním. Takýto systém zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla po celej miestnosti, čo poskytuje pohodlné a efektívne vykurovanie. Vďaka podlahovému vykurovaniu možno tiež použiť nižšie prevádzkové teploty, čo je ideálne pre tepelné čerpadlo, pretože môže pracovať v optimálnom rozsahu výkonu a účinnosti. Spojenie tepelného čerpadla s podlahovým vykurovaním je výhodné nielen pre komfort, ale aj pre úsporu energie a hospodárnosť vykurovania.