Tepelné čerpadlo S2125

NIBE S2125 je výnimočne tiché a účinné tepelné čerpadlo vo svojej triede. Spolu s vnútornými jednotkami NIBE efektívne vytvára zdravú vnútornú klímu vo vašom dome. Vhodné najmä pre náročných majiteľov novostavieb, radových domov a rekonštrukcií.

Výhody nového tepelného čerpadla:

 • Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmienkach.
 • Veľmi tichý chod v celom pracovnom rozsahu za každého počasia.
 • Vyhreje váš dom a pripraví dostatok teplej vody.
 • Skvelý chladiaci výkon v letných mesiacoch.
 • Záruku 10 rokov poskytuje priamo výrobca.
 • Odpadá povinnosť ročných kontrol úniku chladiva.

Tepelné čerpadlo NIBE S2125

Sady tepelného čerpadla:Tepelné čerpadlo S2125

Vonkajšia jednotka + vnútorná jednotka

 • S2125-8 + VVM 225
 • S2125-8 + VVM 310
 • S2125-8 + VVM S320
 • S2125-8 + SMO 20/40/S40
 • S2125-12 + VVM 310
 • S2125-12 + VVM S320
 • S2125-12 + SMO 20/40/S40

Tepelné čerpadlo S2125Tepelné čerpadlo S2125

 • Veľmi nízka hladina akustického tlaku – len 38 dB(A) /v 2 m (podľa EN12102)/
 • Maximálna výstupná teplota až 75 °C
 • Optimalizovaný sezónny výhrevný faktor SCOP 5,0 a nízke prevádzkové náklady
 • Vysoká účinnosť pri vykurovaní, chladení a aj pri ohreve vody

K dispozícii vo variantoch:

Tepelné čerpadlo NIBE S2125 sa vyrába v dvoch výkonnostných variantoch 8 kW a 12 kW.

Názov NIBE S2125-8 NIBE S2125-12
Výška 1070 mm
Šírka 1130 mm
Hĺbka 820 mm
Hmotnosť 150 kg 160 kg

Energetická trieda účinnosti systému pri vykurovaní miestností, 35/55 °C   A+++

Tichý režim
Tepelné čerpadlo je možné prepnúť do „tichého režimu“, ktorý znižuje jeho hlučnosť. Táto funkcia sa hodí v prípade, že S2125 musí byť umiestnený v priestoroch citlivých na hluk. Mala by sa používať iba po obmedzenú dobu(v nočných hodinách), pretože S2125 v tomto režime nemôže dosiahnuť dimenzovaného výkonu.

S2125 môže byť regulované rôznymi spôsobmi v závislosti na vašom systéme. Tepelné čerpadlo sa ovláda prostredníctvom vášho vnútorného modulu (VVM) alebo riadiaceho modulu (SMO).

Chrante pred snehom tepelne cerpadloChráňte pred snehom a ľadom
Zabráňte usadzovaniu snehu na mriežkach a vypúšťacích otvoroch

Tipy pre úsporu pri používaní tepelného čerpadla S2125

Inštalácia tepelného čerpadla vytvára teplo a teplú vodu. Na ovládanie sa používa vaše nastavenie.
Spotrebu energie ovplyvňujú rôzne faktory, napríklad izbová teplota, spotreba teplej vody, miera izolácie domu a to, či má dom mnoho veľkých okenných plôch. Ďalším faktorom je tiež poloha domu, napr. vplyv pôsobenia vetra.

Úsporná prevádzka tepelného čerpadla:

• Úplne otvorte termostatické ventily (okrem miestností, v ktorých chcete mať chladnejšie). Toto je dôležité, pretože úplne alebo čiastočne zatvorené termostatické ventily spomaľujú prietok v systéme, čo má za následok, že S2125 pracuje pri vyššej teplote. V dôsledku to môže viesť k zvýšeniu spotreby energie.

• Keď opúšťate dom, môžete znížiť prevádzkové náklady tak, že naplánujete činnosť vybraných častí systému. To sa robí v ponuke 6 – „Plánovanie“ vo vašej vnútornej/riadiacej jednotke. Prípadne v ponuke 4.7 „nastav. dovolené“, ak máte starší model vnútornej/riadiacej jednotky.

• Ak vo vnútornej/riadiacej jednotke vyberiete „Režim ohrevu teplej vody Malý“, spotrebuje sa menej energie. Použite pri nízkej spotrebe TÚV.

Pravidelné kontroly
Keď je tepelné čerpadlo umiestnené vonku, vyžaduje istú externú údržbu.
UPOZORNENIE!
Nedostatočná údržba môže viesť k vážnemu poškodenie S2125, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

KONTROLA MRIEŽOK A SPODNÉHO PANELA NA S2125
Počas roka pravidelne kontrolujte, či nie je mriežka upchatá lístím, snehom alebo niečím iným.
Za veterného počasia a/alebo pri snežení by ste mali dávať pozor, pretože mriežka by sa mohla upchať.
Pravidelne kontrolujte, či je kondenzát správne odvádzaný rúrkou na odvod kondenzátu. V prípade potreby sa obráťte sa na inštalačného technika so žiadosťou o pomoc.

Priestor na inštaláciu

Vzdialenosť medzi S2125 a stenou domu musí byť aspoň 350 mm, ale v miestach vystavených pôsobeniu vetra nesmie byť väčší než 500 mm. Nad S2125 musí byť aspoň 1 000 mm voľného miesta. Pred zariadením musí byť aspoň 1 000 mm voľného miesta pre budúce servisné účely.

NIBE S2125

Hladina akustického tlaku

Tepelné čerpadlo NIBE S2125 má hodnotu akustického tlaku vo vzdialenosti 2 m od zariadenia 38dB.
S2125 sa obvykle umiestňuje k stene domu, ktorá môže rozvádzať zvuk, čo je potrebné vziať do úvahy. Preto je potrebné pri inštalácii vždy vybrať také miesto pri stene, ktorého okolie je najmenej citlivé na hluk. Hladiny akustického tlaku sú ďalej ovplyvňované stenami, tehlami, rozdiely v nadzemnej výške atď., preto sa musia považovať iba za informatívne hodnoty.

Odborný návrh a cenová ponuka …

Návrh a cenová ponuka na moderné vykurovanie, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá, vetranie s rekuperáciou, stropné chladenie …