Priemerná spotreba elektrickej energie v domácnosti

Priemerná spotreba elektrickej energie je  2 500 kWh za rok. Čo predstavuje cca 340 € a jedná sa o približne 40 % z celkových nákladov domácnosti na energiu.

V poslednom čase sa štruktúra spotreby energie v domácnostiach mení. Nové verzie spotrebičov znižujú spotrebu, ale pribúdajú nové zariadenia, ktoré celkovú spotrebu elektrickej energie zvyšujú. Spotreba elektriny má stále stúpajúcu tendenciu.

Domácnosť so starším vybavením má priemernú spotrebu rozdelenú:

 • Chladnička s mrazničkou: 26 %
 • Osvetlenie: 20 %
 • Varenie: 14 %
 • Elektronika (televízor, rádio, …): 13 %
 • Práčka: 11 %
 • Žehlička: 8 %
 • Vysávač: 8 %
 • Ostatné: 2 %

Najväčšia úspora elektrickej energie je možná výmenou chladničky a modernizáciou osvetlenia. Návratnosť výmeny Led žiaroviek je 6-18 mesiacov (oproti vláknovej žiarovke).

Domácnosť s moderným vybavením má priemernú spotrebu rozdelenú:

 • Elektronika (PC, televízor, …): 21 %
 • Varenie 18 %
 • Chladnička s mrazničkou: 12 %
 • Práčka: 11 %
 • Umývačka riadu: 9 %
 • Klimatizácia: 9 %
 • Žehlenie: 7 %
 • Vysávanie: 5 %
 • Osvetlenie: 5 %
 • Ostatné: 3 %

Najväčšia úspora elektrickej energie je možná pri zmene využívania elektroniky a varení. Používajte predlžovačky s vypínačom a nevyužívané zariadenia odpájajte od elektrickej siete.

Niektoré zariadenia pri zriedkavom používaní spotrebujú viac energie v pohotovostnom režime ako pri vykonávaní práce. V EU je maximálny limit spotreby pre zariadenia v pohotovostnom režime bez displeja 0,5 W a pri zariadeniach s displejom je max. limit 1 W.

Varenie na indukčnej varnej doske je úspornejšie ako na sklokeramickej varnej doske a pečenie v rúre je úspornejšie ako indukčná varná doska. Pokrývka hrnca znižuje spotrebu energie o viac ako 20 %.

Ako ušetriť za elektrickú energiu

 • Nakupujte moderné energeticky úsporné spotrebiče… Preferujte spotrebiče s nízkou spotrebou označené A+++.
 • Umiestnite chladničku do chladnejšieho prostredia. Chladnička pracuje efektívnejšie pri nižšej vonkajšej teplote. Pri zdroji tepla (radiátor) môže chladnička spotrebovať aj o 10% viac elektrickej energie.
 • Nastavte teplotu v chladničke na 7°C, pri ďalšom znižovaní teploty stúpa spotreba.
 • Používajte pokrievku na hrnci – znížite spotrebu energie až na 1/4. Najlepšie sú tlakové hrnce, ktoré ušetria až 50 % energie.
 • Pravidelne odmrazujte mrazničku. Ľad zvyšuje spotrebu mrazničky až o 10% .
 • Skontrolujte tesnosť dverí ľadničky a mrazničky.
 • Klimatizáciu používajte až vtedy, keď je to potrebné. Klimatizačná jednotka pre jednu miestnosť má spotrebu až 2000 wattov?
 • Používajte úsporné žiarovky alebo moderné LED svetelné zdroje … (ušetria asi 80% elektriny).
 • Odpájajte nevyužívané zariadenia od elektrickej siete. Pohotovostný režim spotrebuje ročne množstvo elektrickej energie. Zariadenia, ktoré v noci nepotrebujete, môžete odpojiť od elektrickej siete pomocou časovo nastaviteľného spínača.
 • Elektrické zariadenia s priamym sieťovým pripojením spotrebujú podstatne menej energie ako prístroje na baterky.

Znižovaním spotreby elektrickej energie znižujeme náklady a chránime planétu.

Priemerná spotreba vody v domácnosti – ako ušetriť za vodu

Priemerná spotreba elektrickej energie rozdelená podľa ele. taríf

Priemerná spotreba elektriny pre domácnosti v SR podľa taríf-sadzieb sú uvedené nižšie, hodnoty sú zaokrúhlené na desiatky. Tieto údaje sú orientačné, rovnakú sadzbu môžu mať odberatelia s rôznym počtom osôb a rôznou spotrebou. Spotreba domácnosti závisí hlavne od spôsobu používania energie.

Informácia o ročnej spotrebe elektriny v domácnosti je uvedená vo vyúčtovacej faktúre. Platba za elektrinu, však nezávisí len od spotrebovaného množstva, ale aj od zvolenej sadzby.

Pri jednotarifnej sadzbe je určená jedna cena počas celého dňa. Pri dvojtarifnej sa cena mení počas dňa v dvoch pásmach. Pre domácnosti s vysokou spotrebou (napr. vykurujú elektrinou), sú k dispozícii sadzby, ktoré majú výhodnejšiu cenu za dodanú elektrinu, ale len v určitých hodinách.

Sadzba Informácie o jednotlivých tarifách kWh / priemerná ročná spotreba
DD1 jednotarifná Domácnosti s nízkou spotrebou, ktoré málo používajú bežné spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, televízory a vysávače a na ohrev vody, a vykurovanie nevyužívajú elektrinu, zvyčajne malé domácnosti, celoročne neobývané objekty či chaty 900
DD2 jednotarifná Domácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, televízory a vysávače a na ohrev vody a vykurovanie nevyužívajú elektrickú energiu 2500
DD3 dvojtarifná Domácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče a na ohrev vody využívajú elektrický bojler.  Nízka tarifa (NT) sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje 4100
DD4 dvojtarifná Dvojpásmová sadzba; NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase Vysokej tarify (VT) 3860
DD5 dvojtarifná Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT 8430
DD6 dvojtarifná Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT 8770

Zdroj priemernej spotreby: ÚRSO, december 2022

Priemerná spotreba vody v domácnosti – ako ušetriť za vodu