Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12.00. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti.

V prípade záujmu o dotáciu je dobré využiť čas zostávajúci do vyhlásenia 3. kola na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom.